HİZMETLERİMİZ

Bireylere Özel - Bireysel Danışmanlık

İlişki Danışmanlığı ve Gottman Çift Terapisi

Hayatınızda bir şeylerin değişmesini istiyor ama değişim için ihtiyaç duyduğunuz motivasyon ve kaynaklara erişmekte sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Belki de problemin ne olduğundan bir türlü emin olamıyor musunuz? Merkezimizde bireysel danışmanlık alarak, yaşamakta olduğunuz problemlerinizi ele alabilir, hatta problemler daha ortaya çıkmadan önleyebilirsiniz.

Yaşanan her sorun, her durum kendine has özellikler taşımaktadır. Her bireyin kendine özgü ve kendi özel ihtiyaçlarına uygun olarak destek alması gerekmektedir. Buradan yola çıkarak Psikoloji İstanbul’da her danışanın ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bilimsel temelli terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Doğru ve etkin bir terapi ve müdahale sürecini planlamak için merkezimizde bilimsel test ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Psikoloji İstanbul olarak sürdürdüğümüz psikoterapi ve danışmanlık seansları konusunda uzman ve bu alanda eğitimi tamamlamış uzman psikologlar tarafından verilmektedir. Terapi sürecinde danışanın yaşadığı güçlükler ve problemlerle başa çıkmasının yanı sıra kendini, davranışlarını ve ilişkilerini geliştirmek ve değiştirmek isteyen kişiler de bu hizmetten yararlanabilir.

Yaşanan psikolojik sorunlara etkili bir biçimde müdahaleler sunan uzman ekibimiz, depresyon, kaygı bozuklukları, ilişki problemleri, kişilik problemleri, psikolojik travmalar, geçmişte yaşanan olumsuz yaşantılar, konsantrasyon problemleri, öfke kontrol problemleri, cinsel problemler, özgüven sorunları, yeme bozuklukları, olumsuz alışkanlıklar ve bağımlılıklar vb. problemlerle ilgili geniş bir çalışma alanına sahiptir.

PSİKOLOJİ İSTANBUL’DA DANIŞMANLIK, BİLİMSEL ESASLARA DAYANAN YÖNTEMLERLE, ULUSLARARASI ENSTİTÜLERCE SERTİFİKALANDIRILMIŞ, DENEYİMLİ UZMANLAR TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR.

Olumlu değişimi sağlamak için bireyleri güçlendirmeye ve yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanan merkezimizde kullanılan terapi yöntemleri şu şekildedir:

SENSORIMOTOR PSİKOTERAPİ

Sensorimotor Psikoterapi travma konusunda etkinliği kanıtlanmış, olumsuz deneyimin zihin ve beden üzerindeki psikolojik etkilerinin yanı sıra fiziksel etkilerini de ele alarak, beden odaklı iyileşmeyi sağlayan, derin, etkili ve eklektik bir yaklaşım sunar. Sensorimotor Psikoterapi (SP) APA tarafından önerilen temel psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Dr. Pat Ogden tarafından geliştirilen SP fiziksel eylem, sinir sistemi regülasyonu ve duruş alışkanlıklarını hedefleyerek, bedenle çalışmayı terapi sürecine aktif olarak dahil eder.

Travma ve travmaya bağlı olarak gelişen problem ve belirtilerin beden ve sinir sistemi üzerindeki etkisinin anlaşılmasını, depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları ile de etkin bir biçimde çalışılmasını sağlar. Sensorimotor Psikoterapi, travmanın bedendeki izini takip eder, tanımlar ve güvenli bir şekilde somatik benliği yeniden aktive ederek kişiyi iyileştirir. Kişiye zarar veren somatik paternleri, çarpık bilişsel süreçleri, tıkanan duygusal işlemlemeyi ve hasarlanmış benlik duygusunu iyileştiren etkili bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR TERAPİSİ

EMDR Türkçe’de “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) olarak bilinen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Sıklıkla geçmişte olan ve kişiye halen rahatsızlık veren olayların yarattığı psikolojik travma ve psikolojik travmaya bağlı oluşan kaygı ve depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. EMDR terapisi aracılığıyla, danışanların travmatik deneyimlerine dair anıları işlemlemesi ve bu deneyimlerin oluşturduğu yüksek düzeydeki rahatsız edici duygulanımı değiştirmesi sağlanmaktadır. Geçmiş olumsuz yaşantıların yarattığı sorunları ortadan kaldırmanın yanı sıra, EMDR yöntemi, panik bozukluk, korkular, fobik bozukluklar, performans ve sınav kaygısı, kayıp ve yas, kronik ağrı, öfke sorunları, cinsel sorunlar, bağımlılık ve performans geliştirme alanlarında da etkinliği yüksek ve hızlı sonuç veren bir yöntemdir.

DUYGU ODAKLI TERAPİ

1980’lerde Leslie Greenberg ve Sue Johnson tarafından geliştirilmiş olan Duygu Odaklı Terapi bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış deneyimsel bir terapi yöntemidir. Bağlanma teorisi temeline dayanan Duygu Odaklı Terapi güvenli bir terapötik ilişki ile başkalarıyla güvenli bağlar kurma, duyguları düzenleme ve kendiliğin güçlendirilmesini sağlar.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm Odaklı Terapide, geleneksel yöntemlerden farklı olarak problemlere değil, ‘çözüme’ odaklanılmaktadır. Bu yöntemde, geçmişte ya da hala var olan problemler yerine gelecekte problemin olmadığı zamana bakılır. Bu zaman ayrıntılandırılır, hedefler belirlenir ve küçük adımlarla bu hedefe doğru yol alınır. Kısa süreli bir terapi yöntemi olan Çözüm Odaklı Terapide süreç, ihtiyaçtan fazla tek bir seans dahi yapılmaması ilkesi ile yapılandırılır.

Merkezimizde uygulanan Çözüm Odaklı Terapinin temel varsayımları şu şekildedir:

  • Her danışan aslında çözüm için gerekli yeteneğe ve kuvvete sahiptir ancak potansiyelinin farkına varması için yardıma ihtiyacı olabilir.
  • Değişim sürekli ve kaçınılmazdır. Gerekli olan sadece küçük bir değişimdir: Küçük değişimler büyük farklılıklar yaratabilir.
  • Yaşam sadece problemlerden ibaret değildir. Danışanlarımızın kendi kaynaklarını bulması ve gücüne güvenmesi, yetenekli, güvenli olduğu anları bulması çözüme götüren yolları keşfetmesini sağlar.

STRATEJİK AİLE TERAPİSİ

Stratejik Aile Terapisi 1960’larde ortaya çıkmıştır; kısa sureli ve çözüm odaklı bir modeldir. Bireylerin aile içi etkileşimlerini inceler ve sorunlarını güvenli bir ortamda dışa vurmaları; güçlü müdahalelerle problemlerinin üstesinden gelmeleri sağlanır.

Bilimsel etkinliği kanıtlanmış olan bu model, aile terapisinin yani sıra bireysel terapilerde de kullanılabilmektedir. Stratejik Aile Terapisi’nde problemlerin çözümüne dair somut hedefler belirlemek ve bu köklü sorunlara yaklaşımda yeni ve yaratıcı çözümler sunmak yöntemin en önemli özelliğidir.

POZİTİF PSİKOLOJİ

Pozitif Psikoloji Akımı 1980’lerde güçlenen Hümanistik Yaklaşımın devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu metodun temelinde ‘İnsan doğuştan getirdiği birçok beceri ve potansiyele sahiptir’ görüşü yatar. Klasik psikoloji ekollerinden farklı olarak kişilerin mutlu olmalarını ve sağlıklarını koruyabilecekleri bakış açıları geliştirmelerini hedefleyen bütüncül bir modeldir. Pozitif Psikoloji hastalıklarla baş etme, stres yönetimi, yaratıcılığı ortaya çıkarma ve iş özel hayat dengesi sorunları gibi pek çok alanda son derece etkilidir.

NLP-NEURO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA

NLP 1970’lerde California Üniversitesinde öğretim görevlisi olan dil bilimci John Grinder ve aynı üniversitede matematik ve fizik öğrencisi olan Richard Bandler tarafından geliştirilmiştir. NLP bir gelişim ve değişim modelidir. Bireylerin arzuladıkları kişisel başarı ve mutluluğa kısa sürede ulaşmalarına yardımcı olur. Bilimsel temellere dayanan bu model, kişinin geçmişiyle barışmasını ve geleceğine odaklanmasını sağlar. NLP kişinin yaşamını tesadüflere bırakmadan, istediği yaşantıyı kurmasını ve hedeflerine ulaşmasını gerçekleştirir.