BİLGİ

Kullanım Şartları

Taraflar

İşbu Kullanım Şartları (“Şartlar”); Psikoloji İstanbul Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti (“Psikoloji İstanbul” veya “Sağlayıcı”) ile PİA Konferans Organizasyon Ltd. Şti (“PİA Konferans” veya “Satıcı” veya “Aracı Hizmet Sağlayıcı”) tarafından işletilmekte www.psikolojistanbul.com alan isminde bulunan ve psikoloji alanındaki sertifikalı veya sertifikasız eğitim hizmetlerinin online olarak sağlanması hizmetini sunan internet sitesi ve ona bağlı tüm sayfaların (“Site”) sahibi ile bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” ya da “üye” ya da “alıcı” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Psikoloji İstanbul ve Pia Konferans birlikte “Şirketler” olarak; kullanıcı ile birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

Siteyi kullanan veya siteye üye olan kişiler ile Şirketler arasındaki yasal haklarınız, çözüm yollarınız ve yükümlülüklerinize ilişkin önemli bilgiler içeren bu Şartları lütfen dikkatle inceleyiniz.

Amaç

Şartların konusu; kullanıcının Siteye üye olarak veya olmaksızın Site’yi kullanmasına ilişkin hüküm ve şartlarının düzenlenmesidir. İşbu şartlar kapsamında, Psikoloji İstanbul’a ait olan Site’den faydalanacak olan kullanıcı, işbu şartların, Site’nin kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu şartlarda yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.  

Site üzerinde yayımlanmakta olan Gizlilik Politikası ve sair dokümanalar da işbu şartların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

İşbu Şartlar ile, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir.

Psikoloji İstanbul misyonu; bireylerin, çiftlerin ve ailelerin dolayısıyla toplumun her katmanında gerçek yakınlık, sevgi ve şefkat içeren güvenli ilişki kültürünün yaratılabilmesi için gerekli olan desteği bilimsel bilginin ışığında vermektir. Bu yolla bireyler, çiftler, çocuklar, ebeveynler, uzmanlar ve hatta kurumlar için projeler, eğitimler tasarlıyor ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bu Şartlar, Psikoloji İstanbul web sitesindeki, Psikoloji İstanbul mobil uygulamalarındaki ve diğer ilgili hizmetlerdeki ("Hizmetler") tüm faaliyetleriniz için geçerlidir. Siteyi; online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz.

KULLANIM ŞARTLARI ARASINDA KABUL ETMEDİĞİNİZ MADDELER OLMASI HALİNDE SİTE’Yİ KULLANMAYI DERHAL SONLANDIRMALISINIZ. Psikoloji İstanbul veya onun bağlı şirketleri internet sitemizi yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Psikoloji İstanbul platformunda eğitmen olarak yer almanız durumunda Eğitimci Sözleşmesini; katılımcı olarak yer almanız durumunda katılımcı sözleşmesini ve mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunu kabul etmeniz gerekir. Katılımcılar ve eğitmenlerimizin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bilgileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası ve KVKK hükümleri ile sunuyoruz.

Web sitemiz ve uygulamalarımız, gezinme ve uygulama etkinlikleriniz ve uygulama kullanımınıza ilişkin iletişimlerin Psikoloji İstanbul’a hizmet sağlayan üçüncü taraflara gönderilmesine neden olur. Hizmetlerimizi kullanarak bu iletişimlere onay verirsiniz.

Tanımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ifade eder.

Gizlilik Politikası: Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalarda yayınlanan Gizlilik Politikasını ifade eder.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği: 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini ifade eder.

Mobil Uygulamalar: Android veya İOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda çalışan Şirket mobil uygulamalarını ifade eder.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik: 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliği ifade eder. 

Üye: Web Sitesi’ne üye olan, ticari veya mesleki amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herkesi ifade eder.

Web Sitesi/Site: “www.psikolojistanbul.com” internet sayfası, ona bağlı tüm sayfaları ve Mobil Uygulamaları ifade eder.

Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi ifade etmekle beraber iş bu sözleşme kapsamında online ve kayıt altına alınan psikoloji eğitimleri, video, ses ve görüntülerini ifade eder.

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eden hizmet bu sözleşme kapsamında içeriği Psikoloji İstanbul tarafından hazırlanan eğitim videoları ve online eğitimlerin organize edilmesi ve eğitimi almak isteyen kişilere bu eğitiminin sağlanmasına ilişkin sitenin kullanıma sunulmasıdır.

Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Mal/Ürün: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları ifade etmektedir. Sözleşme kapsamında eğitim kayıtlarıdır.

Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi olup sözleşme kapsamındaki online eğitim hizmetinin içeriğinin sağlayıcısı Psikoloji İstanbul, bu eğitimleri organize eden ve ilgililerine sunan aracı hizmet sağlayıcısı PİA Konferanstır.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi olup sözleşme kapsamında kayıtlı eğitim videolarının satıcısı PİA Konferans’tır

Alıcı/Katılımcı/Üye: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup işbu sözleşme kapsamında online psikoloji eğitimi hizmeti alan veya kayıtlı psikoloji eğitim videolarını satın alan kişileri ifade etmektedir.

Eğitmen: Eğitimci Sözleşmesi imzalayan ve Site üzerinden Psikoloji İstanbul tarafından içeriği hazırlanan eğitimlerde eğitim verecek olan kişiler

Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup Psikoloji İstanbul tarafından içeriği hazırlanan psikoloji eğitim hizmetinin www.psikolojistanbul.com web sitesi üzerinden sağlanmasına ve kayıtlı eğitim videolarının satılmasına aracılık eden ve bu eğitimleri organize eden kişi PİA Konferans’tır.

Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi, ifade eder. Sözleşme kapsamında platform www.psikolojistanbul.com web sitesidir.

Yüz Yüze Eğitim: Eğitim hizmetini PİA Konferans’ın belirlediği yerde, eğitmen eşliğinde verilmesidir. PİA Konferans, işbu sözleşme ile belirlenen eğitimi belirlenen adres ve zaman diliminde verecektir.

Online-Canlı Eğitim: Eğitim hizmetinin ALICI’lar ve eğitmenler fiziksel olarak farklı mekânlardayken, eş zamanlı olarak internet üzerinden gerçekleşmesini ifade eder.

Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler

Kullanıcıların Site’ deki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanma gibi amaçlarla paylaştığı iletişim bilgileri, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri gibi bilgilerin, kullanıcının kendisine ait olma zorunluluğu vardır.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Site’yi hukuka aykırı olarak kullandığı takdirde Psikoloji İstanbul ve Pia Konferans’ın gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici, yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.

Bu Şartlar, Tarafların birbirlerinden mal ya da hizmet alması zorunluluğunu doğurmamakta ve Tarafların böyle bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Site üzerindeki bilgiler Şirketlerimiz için bir bağlayıcılık taşımamakta, Şirketlerimiz'in kamuoyuna açık şekilde mal/hizmet sergilediği anlamına (dolayısıyla öneri beyanı anlamına) gelmemekte, tavsiye niteliği taşımaktadır.

Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Site ve Site’nin kaynak kodları dahil tüm unsurları üzerindeki ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim dahil tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat Şirketlerimize aittir.  Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcı yalnızca Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm kullanıcıya kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’de çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

Kullanıcı, Şirketlerimizin ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.  

Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Şartları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Şirketlerimizin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.

Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, Site’de başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.

İşbu şartların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Şirketlerimiz, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.

Platformumuzdaki eğitimlerden yararlanabilmek için bir hesabınızın olması gerekir. Bununla beraber bazı yazılı, işitsel ve görsel dijital içeriklere üyelik olmadan da erişim sağlanması mümkündür.

Ürün ve Hizmetlere erişim sağlamak için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgiler talep edildiğinde tarafımıza süresi içinde iletilmesi gerekmektedir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Platform kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Bir hesaba erişim talep etmek için bizimle iletişime geçmeniz halinde söz konusu hesabın size ait olduğunu kanıtlamak için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bize sağlayamadığınız takdirde bu erişimin size sunulamayacağını bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bir kullanıcının ölmesi halinde söz konusu kullanıcının hesabı bildirim üzerine kapatılır.

Platform’dan indirilen ya da Platform’un kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan risklerin yalnızca size ait olduğunu; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sağlandığını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Platform’un kullanılması ve platform aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazlarınızın zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

Şirketlerimizin ürün ve hizmetleri mevzuatta herhangi şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni hiçbir tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri ve hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Site’de bir hesap oluşturabilmek ve Hizmetleri kullanabilmek için katılımcıların ve eğitmenlerin en az 18 yaşında olması gerekir. Online hizmetleri kullanmaya onay verilmesi için gereken yaştan küçükseniz bir Psikoloji İstanbul üyelik hesabı oluşturamazsınız. Bu kuralları ihlal eden bir hesap oluşturduğunuzu öğrenirsek hesabınız kapatılır.

Hesabınızı dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Hesabınızı sonlandırdığınızda kişisel verilerinize ne olacağı ile ilgili Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz.

İçeriğe Kaydolma ve Erişim

Psikoloji İstanbul tarafından içeriği oluşturulmuş olan ve sözleşmede ücreti ayrıca belirtilmiş dijital içeriklere (video, doküman ve içeriklere) erişim hakkı ve Psikoloji İstanbul tarafından geliştirilmiş olan dokümanları kullanım hakkı; sistemlerimizde kayıtlı olan mail adresi ve ALICI’nın kendi oluşturacağı şifresi ile https://egitim.piakonferans.com adresine giriş yapmak suretiyle kullanılabilecektir. Tüm bu videolar ve dokümanlar eğitim bedelinin içindedir. Belirtilen dijital içeriklere ve online eğitimlerin lisans sahibi Psikoloji İstanbul'dur. İçerikler HER NE KADAR MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KONU OLSA DA size satılmaz; içeriklerin kullanım izninin sağlanması hizmeti verilir. Bu izin, size içeriği herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir alıcıyla paylaşmak veya içeriği yasa dışı indirmek ve torrent sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik hiçbir hak vermez.

Psikoloji İstanbul, size (bir katılımcı olarak) bu Şartlara ve Hizmetlerimizin belirli içerikleri ve özellikleri ile bağlantılı her türlü koşul veya sınırlandırmalara uygun şekilde gerekli tüm ücretlerini ödemiş olduğunuz içeriklere Hizmetler aracılığıyla yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçlarınız için erişmek ve bunları görüntülemek üzere sınırlı, münhasır olmayan ve başkasına devredilemeyen bir eğitime katılma ve dijital içeriklere erişim izni verir. Diğer tüm kullanımlar açıkça yasaklanmıştır. Bir Psikoloji İstanbul yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış yazılı bir sözleşmede aksine açıkça izin vermiş olmadığımız sürece hiçbir içeriği çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz, iletemez, devredemez, satamaz, yayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, kiraya veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, türev eserlerini oluşturamaz, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde aktaramaz ya da kullanamazsınız.

Kaydedilen eğitimlere ve dijital içeriklere erişim süresi her eğitim kapsamında özel olarak kullanıcılara bildirilecek olup; katılımcı veya eğitmenin işbu kullanıcı şartları dahil olmak üzere taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini belirlediğimizde yasal gerekçelerle veya politika gereği içeriğe erişimi engellemeye karar verdiğimiz veya engellemekle yükümlü olduğumuz durumlarda dilediğimiz zaman içeriklere erişim ve içerikleri kullanma lisansını iptal etme hakkımız saklıdır.

İçerik ve Davranış Kuralları

Siteyi yalnızca ulusal ve uluslararası mevzuata uygun amaçlar için kullanabilirsiniz. Platformumuzda Psikoloji İstanbul onayı ile tarafınıza ait içeriğin yayımlanması durumunda (eğitim video, doküman vs.) içeriklerin hukuka uygunluğundan içeriği yayımlanan kişi sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yorumlar, sorular, gönderiler, eğitimlerdeki ses, video kayıtlarında kullandığınız yazılı ve sözlü ifadeler ile yüklediğiniz diğer içerikler, her zaman etik kurallarına ve kanunlara uygun olmalı ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılı olmalıdır. Söz konusu eylemlerin başkalarını rahatsız edici boyuta gelmesi durumunda ve/veya haksız fiil ya da sözleşme ihlali ya da suç teşkil etmesi halinde 3. Kişilerin uğradığı zararlar dahil olmak üzere tüm zararlardan sorumlu olacağınızı ve Psikoloji İstanbul’un hesabınızı bloke etme hakkına sahip olduğunu bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Platformumuzda herhangi içeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünmeniz durumunda bize bildirmeniz gerekmektedir.

Yasal olmayan amaçlar için Hizmetlere erişemez, Hizmetleri kullanamaz veya bir hesap oluşturamazsınız. Hizmetleri kullanımınız ve platformumuzdaki davranışlarınız yerel veya ulusal yasalara ya da ülkenizdeki düzenlemelere uygun olmalıdır. Sizin için geçerli olan bu tür yasalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uyumluluğu sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

Psikoloji İstanbul, bu Şartları uygularken kendi takdir yetkisini kullanır. Bu Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, ödeme tarihi gelen ücretleri ödememeniz, hileli geri ödeme taleplerinde bulunmanız, emniyet veya devlet birimlerinin talepte bulunması, hesabınızda uzun süre hareketsizlik olması, beklenmedik teknik sorun veya problemler olması, dolandırıcılıkla veya yasa dışı faaliyetlerle uğraştığınızdan şüphelenmemiz veya kendi takdir yetkimize dayalı olarak başka herhangi bir neden oluşması dahil herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak dilediğimiz zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmadan platformu ve Hizmetlerimizi kullanma izninizi sınırlandırabilir veya sonlandırabilir ya da hesabınızı bloke edebiliriz. Bu tür bir sonlandırmadan sonra hesabınızı ve içeriklerinizi silebilir ve ileride platformlarımıza erişmenizi ve Hizmetlerimizi kullanmanızı engelleyebiliriz. Hesabınız sonlandırıldığında veya askıya alındığında içerikleriniz platformlarımızda bulunmaya devam edebilir. Hesabınızın sonlandırılması, içeriğinizin kaldırılması veya platformlarımıza ve hizmetlerimize erişiminizin engellenmesi halinde size veya başka herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz.

Bir kullanıcı telif hakkı ya da ticari marka haklarınızı ihlal eden bir içerik yayımlamışsa lütfen bize bildirin.  

Fikri Mülkiyet Hakları

İçerik, görüş, soru ve yorum yayımladığınızda ve bize yeni özellikler veya iyileştirmelerle ilgili fikir ve öneriler gönderdiğinizde Psikoloji İstanbul’un bu içeriği kullanmasına ve dilediği kişiyle paylaşmasına, herhangi bir platformda ve herhangi bir ortamda dağıtmasına ve tanıtmasına ve uygun gördüğümüz şekilde üzerinde değişiklikler veya düzenlemeler yapmasına yetki verirsiniz.

Söz konusu paylaşımlarınız ile ilgili; her türlü ortam veya dağıtım yöntemiyle (şu anda mevcut olan ya da ileride geliştirilecek olan) kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayımlamak, iletmek, görüntülemek ve dağıtmak üzere tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans (alt lisans verme hakkıyla birlikte) verirsiniz. İçeriğinizi Psikoloji İstanbul ile başka ortamda sendikasyon, içerik yayma, dağıtma ya da yayımlama konusunda ortaklığı bulunan başka şirketlere, kuruluşlara veya bireylere sunmak ve ayrıca içeriğinizi pazarlama amaçlarıyla kullanmak da buna dahildir. Ayrıca geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, tüm bu kullanımlar için geçerli olan her türlü gizlilik ve reklam hakkından veya benzer özellikteki diğer haklardan da feragat edersiniz. Gönderdiğiniz her türlü içeriği kullanmamıza yetki vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, size hiçbir ücret ödenmeden içeriğinizin bu şekilde her türlü kullanımını kabul edersiniz.

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Psikoloji İstanbul’a aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Psikoloji İstanbul nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Verilen eğitim hizmeti ile eğitim içeriğini oluşturan sunumların, yazılımların, görsellerin, metinlerin, konuşmaların, kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların bütün fikri ve sınai telif hakları Psikoloji İstanbul’a ait olup, tüm bunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımı yapılan “ESER” niteliğindedir. Eserin izinsiz olarak kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması tamamının veya bir bölümünün kullanılması yasak olup, aksine hareket eden ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

Video ve dokümanlar hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, basım ve yayımı yapılamaz ve sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi nedeniyle iade edilemez. Videolar ve dokümanlar olmak üzere tüm dijital içerikler ALICI/ÜYE dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz. ALICI/ÜYE dahil hiç kimse tarafından izinsiz olarak, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Online-canlı eğitimlerin kaydı üyeler veya kullanıcılar tarafından alınamaz.

İşlenen kişisel verilerin hangi amaçlarla ne şekilde kullanılacağına ilişkin detaylı bilgi www.psikolojistanbul.com web sitesindeki Pia Konferans ve Psikoloji İstanbul aydınlatma metinlerinde yer almaktadır.

Psikoloji İstanbul’un Hakları

Web sitesi, mevcut veya gelecekteki uygulamalar ve hizmetler ve logolarımız, API, kodlar ve çalışanlarımız tarafından geliştirilen içerikler gibi şeyler dahil olmak üzere Psikoloji İstanbul platformu ve Hizmetler bize aittir.

Psikoloji İstanbul platformuna ve Hizmetlere erişirken veya bunları kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız:

  • platformun herkese açık olmayan alanlarına (içerik depolama dahil), Psikoloji İstanbul’un bilgisayar sistemlerine veya Psikoloji İstanbul hizmet sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişme, bunları kullanma.
  • platformun güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da herhangi bir sistemimizin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme.
  • Psikoloji İstanbul platformunu veya Hizmetleri kopyalama, değiştirme, türev eserlerini oluşturma, bunlar üzerinde ters mühendislik, ters montaj uygulama ya da başka bir şekilde herhangi bir kaynak kodunu ya da içeriği keşfetmeye çalışma.
  • web sitemiz, mobil uygulamalarımız veya API aracılığıyla (ve yalnızca API koşul ve şartları uyarınca) sunulan mevcut arama işlevlerimiz haricinde başka bir yöntemle (otomatik veya başka bir şekilde) platformumuza erişme ya da platformumuzu arama veya erişmeye ya da aramaya çalışma. Hizmetlere erişmek için kopyalama veya örümcek yöntemi, robot veya herhangi bir türde başka otomatik yöntem kullanamazsınız.
  • Hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirilmiş, yanıltıcı veya sahte kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek (örneğin, kendini Psikoloji İstanbul gibi göstererek e-posta iletişimleri gönderme) içim kullanma veya platformlarımıza veya hizmetlerimize virüs gönderme, aşırı yüklenme, aşırı gönderim yapma, istenmeyen posta gönderme veya e-posta bombardımanına tutma veya Hizmetlerde gereksiz yük oluşturacak veya Hizmetlere müdahale edecek başka herhangi bir yöntem dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kullanıcının, sunucunun veya ağın erişimini engelleme veya bozma (ya da bunları yapmaya çalışma).

Çeşitli Yasal Şartlar

Bu Şartlar, diğer tüm sözleşmeler gibidir; bizi olabilecek sayısız şeye karşı koruyan ve sizinle bizim aramızdaki hukuki ilişkiyi açıklayan sıkıcı ancak önemli yasal şartları içerir.

Bağlayıcı Sözleşme

Hizmetlere kaydolarak, erişerek veya Hizmetleri kullanarak Psikoloji İstanbul ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul edersiniz. Bu Şartları kabul etmiyorsanız hiçbir Hizmetimize kaydolmayın, erişmeyin veya hiçbir Hizmetimizi kullanmayınız.

Bu Şartlar (bu Şartlar ile bağlantılı tüm sözleşme ve politikalar dahil) sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder

Bu Şartların herhangi bir bölümünün ilgili kanunlar tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda söz konusu hüküm, orijinal hükmün amacına en yakın geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilmiş olarak kabul edilecek ve bu Şartların geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sorumluluk Reddi Beyanları

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Psikoloji İstanbul ve Pia Konferans işbu Kullanım Şartları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Şirketimiz, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır.

Psikoloji İstanbul ve Pia Konferans, Site’ye erişim ve Site vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

Planlı bakım ya da sitede herhangi bir sorun nedeniyle platformumuz çalışmayabilir. İşlerin yolunda gitmediği bu tür durumların hiçbirinde hiçbir dava hakkınızın bulunmayacağını kabul edersiniz. Hizmetler ve içerikleri "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sunulmaktadır. Biz (ve iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temsilcilerimiz) Hizmetlerin veya içeriklerinin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, dakikliği, güvenliği, hatasızlığı veya doğruluğu konusunda hiçbir beyan veya taahhütte bulunmuyor ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, hak sahipliği ve ihlal yasağına ilişkin zımni garantiler de dahil olmak üzere (sarih veya zımni) her türlü garanti ve koşulu açıkça reddediyoruz. Biz (ve iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temsilcilerimiz) Hizmetlerin kullanımından belirli sonuçlar elde edeceğiniz konusunda hiçbir garanti vermiyoruz. Hizmetleri (her türlü içerik dahil) kullanım riski tamamen size aittir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez; dolayısıyla, yukarıda hariç tutulanlardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

Hizmetlerin belirli özelliklerini sunmayı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle durdurmaya karar verebiliriz. Psikoloji İstanbul veya iştirakleri, tedarikçileri, iş ortakları veya temsilcileri, bu tür kesintiler ya da bu tür özelliklerin kullanılamaması nedeniyle hiçbir hasardan hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır.

Bir savaş, düşmanlık ya da sabotaj, doğal afet, elektrik, İnternet veya telekomünikasyon kesintisi ya da devlet kısıtlaması gibi makul kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle Hizmetlerden herhangi birini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten sorumlu olmayız.

Zararlardan Sorumluluk

Şirketlerimizin yasal olarak zor durumda bırakacak şekilde hareket etmeniz halinde size karşı her türlü hukuki, idari ve cezai başvuruda bulunabiliriz. Psikoloji İstanbul'u ve bağlı şirketlerimizi ve bunların sorumlularını, direktörlerini, tedarikçilerini, iş ortaklarını ve temsilcilerini (a) online eğitimleri kullanım sırasındaki davranışlarınızdan ve paylaşımlarınızdan (b) Hizmetleri kullanmanızdan; (c) bu Şartları ihlal etmenizden veya (d) bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü üçüncü taraf iddiasına, talebine, kayba, hasara ve masrafa karşı (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, savunmayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Tazminat yükümlülüğünüz, bu Şartlar ve Hizmetleri kullanımınız sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

Tebligat ve Bildirimler

Bu Şartlar kapsamında verilecek olan tüm bildirimler ve diğer iletişimler yazılı olacak ve taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile ya da e-posta ile (bizim tarafımızdan hesabınızla ilişkili e-posta hesabına ya da sizin tarafınızdan bilgi@psikolojistanbul.com adresine) gönderilecektir. Psikoloji İstanbul tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme, gönderi ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.

Taraflar Arasındaki İlişki

Taraflar arasındaki ilişki hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi teşkil etmemektedir.

Devir ve Temlik Edilemezlik

Bu Şartları (veya burada verilen hakları ve eğitime erişim izni ) devir veya temlik edilemez. Hesabınızın başkasına devredilemeyeceğini ve hesabınıza ilişkin tüm haklar ile bu Şartlar kapsamındaki diğer hakların ölümünüz halinde sona ereceğini kabul edersiniz.

Bu Şartların Güncellenmesi

Zaman zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Şartları güncelleyebiliriz ve Psikoloji İstanbul, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır.

Psikoloji İstanbul, Portal üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmakta, ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır. Psikoloji İstanbul’un söz konusu Ürün ve Hizmetler’den satın almış alıcıları 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz. Psikoloji İstanbul’un her türlü önlemi almasına rağmen Portal’da yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. İşbu Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Portal’a Psikoloji İstanbul tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve Portal’ı ve/veya bağlı sunucuları, ağları etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’da bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; mesafeli satış sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Psikoloji İstanbul, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta Psikoloji İstanbul’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz. Psikoloji İstanbul tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme ve/veya yeni ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar. Portal kullanımınız veya Portal üzerinden satın aldığınız Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülüklerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Psikoloji İstanbul Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinden kaynaklanan fatura anlaşmazlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Faturayla ilgili sorunlar, ödeme işlemi yapan kişi veya kuruluşa ya da kredi kartı şirketine yönlendirilmelidir.

Site Kullanımına Son Verilmesi

Bu kullanım şartlarında belirtilen madde veya şartlardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Site’yi kullanmayı her zaman durdurabilir. Psikoloji İstanbul ve PİA Konferans, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeğini / edemeyeceğini kabul etmektedir.

Psikoloji İstanbul ve PİA Konferans yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile kişisel verileri ve/veya kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara uygun şekilde üçüncü şahıslara verebilir.  Kullanıcı bu sebeple Psikoloji İstanbul ve PİA Konferans’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’nin  ve İstanbul İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Şirketimiz talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Psikoloji İstanbul veya Pia Konferans’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Psikoloji İstanbul ve PİA Konferans’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Psikoloji İstanbul ve PİA Konferans’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava şartları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.

Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Şartları ve bu şartlar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.