Valikonağı Caddesi Sezai Selek Sk. No:20 D:5 Nişantaşı / İstanbul

Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

Çocuk gelişimi dönemi dört farklı evrede ele alınır:

1- Yeni doğan dönemi: Bebeğin doğmasından sonraki ilk ört haftalık periyod yeni doğan dönemidir.
Bu süreçte bebeğin fiziksel gelişimi yanında psikososyal gelişimi de başlamıştır.
2- Bebeklik dönemi: Bebeğin, iki yaşına kadar gözlemlenebilen gelişim dönemine denmektedir.
3- İlk çocukluk dönemi: Çocuğun iki ve altı yaşları arası dönemine denmektedir. Çocuklar bu evrede,
dili kavrarlar ve hızlı bir gelişim gösterirler.
4- Son çocukluk dönemi: Erkek çocuklarda altı ve on üç yaş arasını kız çocuklarda ise altı ve on bir yaş arası döneme son çocukluk dönemi denmektedir.

Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

Çocuk gelişimi danışmanlığı; çocukların bebeklikten itibaren yaşadıkları süreçlerin daha bilinçli şekilde yönetilebilmesini amaçlar.