Valikonağı Caddesi Sezai Selek Sk. No:20 D:5 Nişantaşı / İstanbul

İlişki Danışmanlığı ve Çift Terapisi

“İlişkileri yoluna koymak aslında şaşırtıcı bir şekilde kolaydır. Mutlu ilişkileri sürdürmeyi başaran çiftler, birbirlerinin umutlarını ve isteklerini destekleyen birlikteliklerini ortak bir amaç üzerine beraberce inşa eden çiftlerdir.”

– Dr. John Gottman

Psikoloji İstanbul, ilişki ve evlilik terapisi konusunda dünyanın bu alanda en önemli kurumu olan The Gottman Institute ‘un Türkiye’deki tek temsilcisidir. Prof. John Gottman’ın bilimsel araştırma yöntemleri ile geliştirmiş olduğu ve etkinliği kanıtlanmış Gottman Çift Terapisi yöntemi merkezimizde uygulanmaktadır. Bu yöntemle ilişki problemlerinizi aşmanız, güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için size özel terapi sürecine dahil olmanız, bugün ve gelecekte gerekli olacak ilişki becerilerine sahip olmanız sağlanmaktadır.

İLİŞKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Psikoloji İstanbul’da çift terapileri ayrıntılı bir değerlendirme ile başlar. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış değerlendirme araçları, yapılandırılmış çift ve bireysel değerlendirme görüşmeleri ve ilişki değerlendirme testlerinin yanıtlanmasının ardından değerlendirme süreci tamamlanır.

Uzman çift terapistlerimiz ilişkinizi tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde bilimsel yöntemlerle değerlendirdikten sonra size ilişkinizle ilgili bir değerlendirme sunar. Aynı zamanda çift terapisi süreci için bir yol haritası olma özelliği taşıyan bu değerlendirme, size ihtiyaç duyduğunuz desteğin en etkin biçimde verilmesini sağlar.

GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ

İlişki değerlendirme sürecinin ardından çift terapisi süreci başlar. Terapi süreci sizin özel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre şekillenir. Haftalık olarak belirlenen görüşme saatleri ile değerlendirme ile belirlenen ilişki hedefleri üzerinde çift terapisti ile çalışılır. Çiftin süreç boyunca gelişimi ve ilişki tatmini de değerlendirilir. İlişkide belirlenen hedeflere ulaşılması, ilişki becerilerinin kazanılması ve ilişki tatminin sağlanması ile seans sıklığı azalarak çift terapisi seansları sona erdirilir.

Terapi seanslarının sonlanmasının ardından çiftlere 6 ve 12 ay gibi belli aralıklarla ulaşılarak ilişkinin terapiden sonraki gidişatı ile ilgili takip görüşmeleri düzenlenir. Bu takip görüşmelerinin amacı, çiftin terapiden sonra ilişkileri ile ilgili herhangi bir zorluk ya da nüks yaşama ihtimalini azaltmak ve gereken müdahalelerin yapılmasını sağlamaktır.

Gottman Çift Terapisi ile;

 • Her bir partner ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini çift terapisti ile paylaşır.
 • İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.
 • Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.
 • İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.
 • İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.
 • Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken İletişim becerileri edinilir.
 • Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.
 • Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.

MARATON ÇİFT TERAPİSİ

Merkezimizde kısa süreli ve yoğunlaştırılmış olarak özel maraton çift terapisi seansları düzenlenmektedir. Bu terapi uzun süreli terapilerden farklı olarak ilişkinizde halihazırdaki kriz durumları ve spesifik konuları çözümleyebilmeniz için destek olmayı amaçlamaktadır. Maraton terapi yaklaşımı ilişkideki spesifik problemlerin çözümü, ilişkideki stres düzeyinin önemli ölçüde azalması ve daha güçlü bir ilişki gibi çiftlerin önemli kazanımlara sahip olmasını sağlar.

Maraton çift terapisi birbirini takip eden 2-5 gün süresince yoğunlaştırılmış olarak gerçekleşir. Seanslar her gün 2-3 saatlik sabah seansları, öğle molası ve ardından 2-3 saatlik öğleden sonra seansları olarak devam eder. Maraton çift terapisi seanslarımız değerlendirme sürecinde belirlenen hedeflere, vurgulanan konulara ve duygusal ihtiyaçlara göre şekillenir. Maraton çift terapisi, bazı durumlarda çiftlere uygun olamayabileceğinden uzman çift terapistimiz tarafından uygunluğuna karar verilir.

ÇİFTLER İÇİN İLİŞKİ ATÖLYESİ

Çiftler için ilişki atölyesi Dr. John Gottman ve Dr. Julie Gottman tarafından tasarlanmış ve çiftlerin, Mutlu İlişki’lerden edinilen araştırma sonuçlarından yararlanarak, ilişkilerini güçlendirmek için gereken becerileri kazanmalarını sağlayan bir hafta sonu atölyesidir.

Bu atölyeye katılarak;

 • İki gün boyunca sürecek sunumlar ve deneyimsel çalışmalarla ilişkinizi yeniden yapılandıracak ve güçlendireceksiniz.
 • Her yaştan, her eğitim, meslek grubundan ve her cinsel yönelimden çiftler katılabilmektedir.
 • Bu atölyeye katılan çiftlerin edindiği kazanımlar altı ay boyunca terapiye devam eden çiftlerle benzer sonuçlar göstermektedir.
 • Atölyeye katılan çiftlerin % 94’ü ilişkileriyle ilgili olumlu gelişmeler kaydettiklerini belitmişlerdir.

Prof. Dr. John Gottman’ın 40 yılı aşkın süredir çiftlerle yaptığı bilimsel araştırmalara dayanarak geliştirilmiş olan “Çiftler için İlişki Atölyesi” ilişkinizde yakınlığı ve arkadaşlığı arttırma ile ilişki çatışmalarını sağlıklı ve olumlu bir biçimde yönetebilmeniz için gereken becerileri sunar.