Valikonağı Caddesi Sezai Selek Sk. No:20 D:5 Nişantaşı / İstanbul

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ:

PİA KONFERANS ORGANİZASYON LTD. ŞTİ (Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) ve bağlı kuruluşları; dokümanlı eğitimler, yüksek çözünürlükte videolu eğitimler, canlı yayınlarda soru sorma imkanı ve yüz yüze ve online eğitimlerdeki uygulamalarla destekleyici bir şekilde kişilere fayda sağlayacak eğitim programları hazırlamakta ve bu programları bireylere sunmaktadır.

Eğitim Alan ise Kurum’un sağladığı eğitim programlarından talepte bulunarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmayı amaçlamaktadır.

Kurum olarak, aramızda akdedilen işbu mesafeli satış sözleşmesinin(Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) sizinle olan tüm ticari ilişkilerimizde hakim olacağı esasını kabul ediyoruz. Lütfen işbu Sözleşme’yi dikkatlice okuyup değerlendiriniz. Sözleşme’de sorumluluğunuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler bulunmaktadır. Sizi ayrıntılı olarak bilgilendirerek gerek sizin, gerekse bizim yükümlülük ve sorumluluklarımızı izah etmeyi amaçlıyoruz.

İşbu Sözleşme hükümlerinde mutabık iseniz ve başkaca bir muhalefetiniz yok ise siparişinizi teyit ediniz. Sistem üzerinden Sözleşme’ye verdiğiniz onay satın aldığınız eğitimin siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi, aynı zamanda sizi ödeme yükümlülüğü altına soktuğunu bildiririz. Eğer görüşmek istediğiniz herhangi bir husus olursa, lütfen bize bildiriniz.

Madde 1: TARAFLAR

  1. Eğitim Veren Kurumun unvanı ve adresi

 PİA KONFERANS ORGANİZASYON LTD. ŞTİ  (Sözleşmede bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)

Adres: İskele mah. Koru cad No :  15 İç Kapı No : 2 Datça MUĞLA

İnternet Sitesi (Web Adresi) : www.psikolojistanbul.com

MERSİS NO : 0729100056700001

  1. Eğitim Alanın

Adı Soyadı :

Baba adı :

Doğum yeri, tarihi :

TC Kimlik No: :

İkametgah adresi :

Telefon :

E-Posta Adresi :

Mezuniyet/meslek :

Sertifika Adı :

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinin (Eğitim Alan bakımından “ikametgah adresi”nin) bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata salih adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır.

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 . İşbu Sözleşme’nin konusu; “Eğitim Alan” tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Kurum’dan talep ettiği  eğitim programına ilişikin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme Kurum ile Eğitim alan arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü eğitim de eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Bir tarafta Kurum, diğer tarafta Eğitim Alan, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

Madde 3: SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI:

3.1. Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Kuruma ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan Kurumun eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

3.2. Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu Sözleşme’nin 3.3. maddesinde belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartı usulü ile ödeneceğinin Eğitim alan tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.

3.3. Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

3.4Eğitim Alan’ın satın aldığı Eğitim Programı’na ilişkin olarak online ya da yüz yüze eğitim hakkı bulunmaktadır. Eğitim programları düzenlenmeden önce Kurum tarafından duyurulacaktır. Duyuruya istinaden Eğitim Alan katılım bildiriminde bulunmakla mükelleftir. Eğitim Alan’ın katılım bildirimine rağmen eğitim programına katılmaması halinde bu programa ilişkin  eğitim hakkı ortadan kalkacak ve bu hakkını kaybedecektir.

Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1. Eğitim Alan’ın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli KDV dahil …………..TL’dir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kurum’un internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve ekiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Kurum sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Kurum’un insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Kurum’un bilgisi ve insiyatifi dışında olup, bu konuda Kurum’un bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Kurum için bağlayıcı değildir. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgilri almak Eğitim Alan’ın sorumluğundadır.

Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alan’a aittir.

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Eğitim Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Kurum’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Kurum’a e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Pia Konferans Organizasyon Limited Şirketi

Banka ve Şube : Garanti Bankası/ Valikonağı  Şubesi

IBAN No : TR96 0006 2000 1830 0006 2958 03

IBAN No : TR65 0006 2000 1830 0009 0787 09

Madde 5: GENEL KOŞULLAR:

5.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Eğim Alan tüm şartlarını inceleyip, ……………………………………. eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.2. Kurum, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşme ile Eğitim Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim Veren’e bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

5.4. Eğitim Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Kurum’un Sözleşme’yi feshedip eğitim programına ilişikin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

5.5. Eğitim hizmeti ilgili olarak Eğitim Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya Kurum’un kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Kurum’a ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, EğitimVeren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda Eğitim Alan kendisine teslim edilmiş olan tüm belge, teknik materyal vs. ürnleri kendisine yapılacak bildirmden itibaren 7 (yedi) gün içinde gönderim giderleri Eğitim Alan’a ait olacak şekilde Kurum’a göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili bedellerin tahsili için Kurum tarafından yasal yollara başvurulabilecektir.
5.6. Kurumca sağlanacak hizmet, Eğitim Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişikin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir.

5.7. Eğitim Alan, Kurum internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder.

5.8. Eğitim Alan kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Kurum’a ait olduğunu peşinen Kabul eder. Eğitim alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder.

5.9Sözleşme’deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 6: iPTAL İADE KOŞULLARI – CAYMA HAKKI

6.1  Eğitim alan , satın aldığı eğitimin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

6.2 . Eğitim alan iade ve iptal taleplerini  piakonferans@gmail.com adresine iletebilir.

6.3 . Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; ‘’ video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak tanımlanmıştır. Kurum tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

6.4. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

6.5. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının kullanılması aşamasında alıcı tarafından yapılmış her hangi bir ödeme bulunmuyorsa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu Sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.

 

Madde 7: MÜCBİR SEBEP:

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşme’yi hemen feshedebilir.

Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alan’ın seçmiş olduğu Eğitim Pogramının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

 

Madde 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI

9.1. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kurum gerektiğinde Eğitim Alan’ın IP adresini, Eğitim Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kuruma ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Kurum bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

9.2. Kurum işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Eğitim Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;
1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
2) Kurum’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,
3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Eğitim Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi,
4) Eğitim Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

9.3. Kurumun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Kurumun herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

9.4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Kurum, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve Eğitim Alan’ın haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen Eğitim Alan’ın kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kurum’un web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Kurum, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde Eğitim Alan, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Kurum’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME:

Eğitim Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:
“(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Eğitim Alan; işbu Sözleşme’yi akdetmekle, kendisine Kurum ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

EĞİTİM ALAN’IN AÇIK RIZA BEYANI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kurum tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen sebeplerle Kurum tarafından bahsi geçen kapsamda , kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin ve bunlara ilişkin belgelerin Kurum veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili Kurum acentaları, Kurum’un vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile muvafakat ederim.

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

 

Madde 10 GİZLİLİK

10.1 Kurum, eğitim alanların www.psikolojistanbul.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

10.2 Kurum, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kurum, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

10.3 Kurum, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kurum’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın www.psikolojstanbul.com  sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kurum’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

10.4 .  Kurum , işbu Gizlilik Politikası hükümlerini,dilediğini www.psikolojistanbul.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.psikolojistanbul.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı Kurum’un’ün defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat’i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.

 

Madde 12: FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

Madde 13: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu ve bunun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 kapsamında bir yetki sözleşmesi teşkil ettiğini kabul etmişlerdir.

Madde 14: ÖDEME PLANI

SEÇİLEN EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ DÖNEM
ÖDEME YÖNTEMİ PEŞİN ÖDEME ÖDEME TARİHLERİ
Kredi Kartı / EFT Tek ödeme

12 (oniki) sayfa ve 14 (ondört) maddeden oluşan iş bu mesafeli satış bu sözleşmesi …./…./…… tarihinde Eğitim Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.

İŞ SAHİBİ

…………………………………………………………………….

EĞİTİM ALAN

………………………………………………..