KVKK

KVKK - Ticari İleti Açık Rıza Metni

İşbu beyanı onaylayarak, Psikoloji İstanbul’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Psikoloji İstanbul tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, www.psikolojistanbul.com internet sitesine sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Psikoloji İstanbul’a yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Psikoloji İstanbul’a temin edeceğimi onaylıyorum.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Psikoloji İstanbul’a, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.