MAKALELER

Tutku ve Uzun Süreli İlişkiler Hakkında

Hepimiz hayatımızda tutku isteriz. Peki, gerçekten ihtiyacımız var mı? Araştırmalar tutku ve uzun süreli ilişkiler hakkında neler diyor? Mutlu ve kendine yeten bir ilişki için gereken özellikler tutku açısından nelerdir?

İçinde tutkunun olmadığı, destek ve şefkatin olduğu bir arkadaş ilişkisi sağlıklı ve tatmin edici uzun vadeli duygusal bir ilişkiye dönüşebilir mi? Diğer bir deyişle tutku gerçekten ilişki başarısı için gerekli midir?

Romantik tutku sevdiğiniz kişiye karşı daha yakın olmayı istemeyi, onu arzulamayı ve cazibesine karşı hayranlık duymayı kapsar. Bu partnerinize daha yakın olma isteğinin ve ondan uzak olduğunuzda özlem duygunuzdan sorumlu olan motivasyonun kuvvetidir.

Tutku cinsel isteği içerir ancak bundan daha fazlasıdır. Sternberg’e göre (1986) tutku içinde cinsel arzunun olduğu ve aynı zamanda ebeveyn ve çocuk arasındaki güçlü bağın sahip olduğu duyguları da olan bir kişiye karşı özlemi içerir.

Peki, uzun süreli ilişki mutluluğunda tutku gerekli midir? Bu soru hakkında araştırmalar neler diyor?

  1. Aşk mı ya da sadece arkadaşlık mı? Sternberg (1986) ilişkilerin samimiyet, bağlılık ve tutku üçgenine eşleştiğini söylemiştir. Tutku olmadığında bağlılığın ve samimiyetin yüksek olduğu ancak duygusal bir ilişki yerine bir arkadaşlık ilişkisinin olduğu bir ilişkide olmamız muhtemel. Sternberg’e göre ideal aşka ulaşmamızı sağlayan samimiyet, bağlılık ve tutku üçgeni ile karakterize olan bir ilişkidir.
  2. Tutku mutluluğu etkileyebilir. Son bulgular, romantik tutkunun ilişkideki mutluluğa karşılık geldiğini göstermektedir (Gonzaga ve ark., 2006). Ancak bir ilişkideki mutlulukta, tutkudan daha güçlü belirleyici olanın partnerler arasındaki sıcak samimi aşkın olduğunu unutmamak gerekir.
  3. Tutku cinsel tatminde önemlidir. İki kişi arasında yüksek cinsel tatmini sağlayan türde bir tutku, duygusal ilişkilerde ödüllendirici niteliktedir. Cinsel tatmin de bir ilişkinin genelindeki memnuniyet, bağlılık ve sevgi için güçlü birer belirleyicidir (Sprecher, 2002).
  4. Yoğun tutkulu flörtler sonrası evlilikte hayal kırıklığı muhtemel. Evli çiftler arasında yapılan yeni bir araştırmada evlenmeden önce yüksek tutkuya sahip çiftlerin evlendikten sonra sevgi miktarlarının azaldığı bulunmuştur (Niehuis, Reifman, Feng, & Huston, 2014). Ancak flörtünüzde tutkunun az olmasından dolayı kendinizi güvende hissetmeyin. Böyle çiftler sevgide önce zirveyi sonra da düşüşü deneyimler. Flört dönemlerinde tutkuları orta derecede yaşayan çiftlerin ilişkileri boyunca sevgilerini sürdürebilmeleri çoğunlukla mümkündür.
  5. Tutku ilişkide seksi olumlu etkiler. Seviştikten sonra ilişkiniz hakkında nasıl hissediyorsunuz? Yanıtınız cinsellikten aldığınız tatmine göre değişecektir ve bu tatmin düzeyi de partnerinize karşı duyduğunuz tutku ve arzu tarafından belirlenir (Muise, Impett, & Desmarais, 2013). Çiftler yakınlığı arttırmak için seks yaptıklarında, ilişkide doyuma neden olan cinsel arzuda artış yaşarlar. Ancak partnerlerini hayal kırıklığına uğratmamak için seks yapan kişilerin cinsel arzularında artış görülmemektedir. Bunun sonucu da ilişki doyumunda azalmadır.
  6. Flört döneminde yoğun tutku evliliğe neden olmayabilir. İlişkilerini daha kalıcı hale (örneğin evlilik) getirmek için konuşan çiftler tutkudan çok sevgi gösterme eğilimindedirler. Ve evlilik konusunu ele almamış çiftler de daha fazla tutku gösterme eğilimindedirler (Gonzaga et al., 2006).

Yukarıdaki deliller tutkunun ilişkideki başarıyı öngörmede önemli olduğunu, ancak tek belirleyici olmadığını göstermektedir. Aşk, samimiyet ve bağlılık aynı olmasa da ilişkinin refahında önemlidir.

Bu yazı Filiz Kaya Ataklı tarafından hazırlanmıştır ve tüm hakları saklıdır. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için: filiz@psikolojistanbul.com