MAKALELER

Otizm Nedir?

Otizm Nedir?
Otizm nedir

Yaklaşık 1000 çocuktan 1’inde, özellikle de erkek çocuklarda görülen otizmle ilgili temel bilgileri paylaşalım istedik.

Otizm nedir?

Yaygın gelişimsel bozukluklarından biri olan otizm; gelişimin değişik dönemlerindeki karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim becerilerindeki bozukluklar, basmakalıp davranışlar, kısıtlı ilgiler ve etkinliklerdeki yetersizlik bulguları içeren ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır.

Belirtileri nelerdir?

 • Göz teması kurmamak,
 • Seslendiğinizde dönüp bakmamak,
 • Sanki işitmiyor gibi davranmak,
 • Yaşıtları ile uygun ilişki kuramamak, birlikte oynamamak,
 • Tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek, başka bir dünyadaymış gibi davranmak,
 • Olaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak,
 • Kendi duygularını paylaşmamak,
 • Toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek,
 • Başkalarının yüz ifadelerini anlamamak,
 • Konuşmada gelişmemek, gecikmek veya zorlanmak,
 • Garip ve manasız, tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek,
 • Beden dilini, jest ve mimikleri anlamada, kullanmada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanamamak,
 • Duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak,
 • Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahip olmak, bir konu ya da bir nesneye odaklanıp diğer hiçbir konuyla ilgilenmemek,
 • Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamındaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak,
 • Anlamsız sözcükleri üst üstte tekrarlamak, sen ve ben’i karıştırmak,
 • Sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız yineleyici hareketler yapmak,
 • Oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmak.

Siz de çocuğunuzun benzer davranışlar sergilediğini düşünüyorsanız, hiç vakit kaybetmeden hemen bir doktora başvurmalısınız. Otizmde erken tanı çok çok önemli.

Otizmle ilgili sorularınız için:
www.tohumotizm.org.tr
0212. 244 75 00 – 5 hat

Bu yazı Filiz Kaya Ataklı tarafından hazırlanmıştır ve tüm hakları saklıdır. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için: filiz@psikolojistanbul.com