MAKALELER

Sigarayı Bırakmak Kaygıyı Azaltıyor

Sigarayı Bırakmak Kaygıyı Azaltıyor
Sigarayı Bırakın

Herhangi bir sigara içen kişiye neden sigara içtiğini sorduğunuzda alacağınız cevapların çoğu stres ile başetmesine yardımcı olduğu, rahatlamasını sağladığı olacaktır. Ancak yapılan yeni bir araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar ile bu yaygın efsanenin çeliştiği ortaya çıktı.

Sigara içmek ile kaygı arasındaki ilişki uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Sigara içen kişiler sigaranın rahatlamalarına yardımcı olduğunu söyleseler de, sigara içmeyen kişilere göre daha fazla kaygı yaşadıklarını da belirtmektedirler.

Oxford ve Cambride Üniversiteleri ve Kings College London ‘da yapılan yeni bir araştırma sonuçları özellikle hayat ile başa çıkmak için sigara kullananların sigarayı bıraktıklarında kaygılarının da azaldığı görülmüştür. Yapılan bu araştırmanın bulguları 2 Ocak 2013 tarihinde British Journal of Psychiatry’ de yayınlanmıştır.

Araştırmacılar sigara kullanımının genellikle stresi azalttığı konusundaki inancın kesinlikle yanlış olduğunu tam tersine sigara içmenin anksiyete nedeni olduğunu ve başarılı bir şekilde sigara bırakmanın kaygı düzeyini azaltacağını söylemektedirler.

Çalışma için İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi Sigarayı Bırakma Kliniklerinden 491 kişi takip edilmiş. Katılımcılara nikotin bandı verilmiş ve hepsi 8 hafta boyunca süren haftalık randevulara devam etmişlerdir. Katılımcılardan 106 kişiye ( yüzde 21.6 ) sigarayı bırakmadan önce çoğunluğu anksiyete ve duygudurum bozuklukları olan ruh sağlığı sorunları tanısı konulmuştu.

Araştırmanın başında katılımcıların anksiyete düzeylerini değerlendiren bir çalışma yapıldı ve sigara içme nedenleri sorulduğunda çoğunlukla zevk, baş etme ve dengeli hissetme cevapları alındı.

6 ay sonra katılımcılardan 68 kişi (yüzde 24’ü ) sigara içmeye devam ettiği görüldü ve bu 68 kişinin içinde 10 kişinin psikiyatrik bozukluğu vardı. Sonuçlara bakıldığında sigarayı bırakanların anksiyete düzeyinin düştüğü görülmüştür. Araştırma sonucunda sigarayı bırakanlar arasında sigarayı zevk için içenler ile baş etmek için içenler arasındaki anksiyete azalması karşılaştırıldığında sonuçlar dikkat çekici çıkmıştır. Sigarayı baş etmek için içenlerin anksiyete düzeyinde sigarayı zevk için içinlere göre daha anlamlı bir azalma olduğu görüldü. Sonuçlara bakıldığında sigarayı zevk için içtiğini söyleyen katılımcılar tekrar sigaraya başladıklarında anksiyete düzeylerinde bir değişiklik belirtmemişlerdir. Ancak sigarayı baş etmek için kullandığnı söyleyen katılımcılar sigaraya tekrar başladıklarında anksiyete artışı yaşadıklarını bildirmişlerdir. Katılımcılardan sigarayı başetmek için kullananların sabahları ilk iş olarak sigara içmeleri daha fazla olduğu gözlemlendi. Araştımacılara göre bu davranış yoksunluk dahil anksiyeteyi savmak için yapılmaktadır. Bu kişilerin sigarayı bırakmayı başarabildiklerinde anksiyete düzeylerinin de azaldığı görüldü.

Özet olarak araştırma sonuçları sigarayı bırakmanın anksiyeteyi azalttığı ve etkisinin psikiyatrik bozuklukları olanlarda ve sigarayı stres ile baş etmek için kullananlarda daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Cambridge, Oxford ve Kings’s College London gibi üniversitelerden araştırmacılar, araştırmanın bulgularının, sigarayı bırakmaya çalışan ancak sonrasında stres olacakları endişesi taşıyan kişilere, bu bilginin asılsız olduğu konusunda ikna etmek için kullanılması gerektiğini söylemişlerdir.

Bu yazı Birgül Geyimci tarafından hazırlanmıştır ve tüm hakları saklıdır. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için: birgul@psikolojistanbul.com