MAKALELER

Performansı Geliştirmek İçin

7 Aşama Önerisi – Richard F. Gerson, Ph.D.

Performans İçin Hedef Belirleme

Performans geliştirmede doğru değerlendirmenin önemini vurgulayan Gerson (2007), yedi aşamalı bir performans geliştirme sistemi öneriyor. Spor psikolojisi kökenli Gerson’un önerileri, tüm performans alanlarında uygulanan tekniklerin farklı bir sıralaması olma özelliği taşıyor…

Peki nedir bu 7 aşama? İşte sizin için hazırladığımız kısa bir özet…

1. Hedef Belirleme: Performans hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, sonuç odaklı, gerçekçi ve zamana yayılmış olarak doğru biçimde belirlenmesi….

2. Beklenti Yönetimi: Başarı olasılığına ilişkin sahip olunan beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi süreci. Geçmiş deneyimler, yetenek – bilgi düzeyi vb. pek çok faktöre dayanarak belirlenen beklentilerin performansı geliştirecek biçimde yeniden düzenlenmesi.

3. Yeteneklerin Etkinliğini Sağlama: Var olan potansiyelin gerçek performansa dönüşebilmesi için, kişide var olan yeteneklerin yeniden değerlendirilmesi ve performansa engel teşkil edebilecek blokların kaldırılması ile yeteneğin optimum düzeyde ortaya koyulmasının sağlanması.

4. Farkındalık Sağlama: Performansı geliştirilen kişinin hedefleri, beklentileri, yetenekleri, süreç içinde karşılaşacağı zorluklar, bu zorlukları aşmak için sahip olduğu kaynakları ve geliştirmesi gereken yanları konusunda farkındalık gelliştirmesinin sağlanması.

5. Zihinde Canlandırma: Kişinin zihinsel antrenmanı ve performansı geliştirmede zihinsel becerilerini etkin olarak kullanabilmesi için “zihinde canlandırma” teknikleri konusunda eğitilmesi ve ustalaştırılması.

Performans Geliştirme

6. Konsantrasyon: Kişinin dikkat becerileri konusunda eğitilmesi. Konsantrasyonun herhangi bir nedenle dikkatin dağılmasını önleyecek düzeyde bir sağlamlığa getirilmesi. Hedefe odaklanma konusunda kişinin ustalaştırılması.

7. Alışkanlık Oluşturma: Peformans geliştirmede söz konusu 6 aşamanın dışında da yer alan, kişiye özel geliştirilmesi gerektiği belirlenen diğer alanlarda da edinilen becerilerin kişinin günlük hayatının ve performans sürecinin doğal parçaları haline gelmesinin sağlanması.

Gerson, Get Rich (Zengin Ol) olarak adlandırdığı bu aşamalarının ayrıntılarını Positive Performance Improvement adlı kitabında bulabilirsiniz.


Bu yazı Filiz Kaya Ataklı tarafından hazırlanmıştır ve tüm hakları saklıdır. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için: filiz@psikolojistanbul.com